Archiwa miesięczne: Maj 2012

Niezdolność do pracy – co to znaczy

Post przeniesiony z mojego blogu ” pracanarencie.blox.pl „

Myslę, ze wiekszość z nas choć raz zetknęła się z pojęciem renty z tytułu niezdolności do pracy. Potocznie zwanej rentą inwalidzką. Jakby jeszcze wiedzieć o co w tym chodzi …

Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wymienia dwie kategorie niezdolności do pracy:

1. całkowitą niezdolność do pracy,

2. częściową niezdolność do pracy.

Całkowicie niezdolną do pracy określana jest osoba, co do której stwierdzono, że utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy. (Art. 12 ust. 2)

Częściowo niezdolną do pracy jest osoba, która zdaniem lekarza orzecznika ZUS utraciła w znacznym stopniu zdolność do pracy zgodnej z posiadanymi kwalifikacjami. (Art. 12 ust. 3)

Przepisy ustawy brzmią bardzo kategorycznie: niezdolną do pracy jest osoba, która całkowicie lub częściowo
1) utraciła zdolność do pracy zarobkowej
2) z powodu naruszenia sprawności organizmu
3) i nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu. (Art. 12 ust. 1)

Na szczęście z pomocą przychodzą dalsze przepisy ustawy.

Potwierdzająone, że zachowanie zdolności do pracy w warunkach określonych w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych nie stanowi przeszkody do orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy.

Zatem, zgodnie z przepisami ustawy o emeryturach i rentach, każda osoba z ustalonym prawem do renty z tytułu niezdolności do pracy, w tym także z orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy,
może w określonych warunkach podejmować zatrudnienie.

 O tym, jakie to warunki – piszę tutaj .

O blogu

Monika Orłowska i Bruno Fidrych-fotograf

Niepełnosprawność ma różne wymiary. Ktoś kiedyś napisał, że nie ma bardziej zróżnicowanej wewnętrznie grupy niż grupa osób niepełnosprawnych.

Zgadzam się z tym twierdzeniem.
Mimo to, patrząc na osoby z niepełnosprawnością, zauważam łączący dużą część tej grupy, ważny wspólny element.

Stwierdzenie niepełnosprawności przez wyznaczone przepisami organy i określenie, czy badana osoba jest i w jakim zakresie zdolna lub niezdolna do pracy – to łączy każdego z nas.

Jednocześnie zauważyłam, że – zarówno w środowisku osób z niepełnosprawnością, jak i tzw. osób zdrowych – narosło wiele mitów, dotyczących możliwości podjęcia zatrudnienia przez osoby z niepełnosprawnością.

Mitów, które powodują lęk, przed podejmowaniem aktywności zawodowej – z obawy, że spowoduje to utratę ewentualnych świadczeń.

Mitów, które budzą niechęć do osób podejmujących taką aktywność. Czasami wręcz oskarżeń, że zabierają miejsca pracy osobom sprawnym, osiągają w związku z tym jakieś dochody i „jakim prawem” jeszcze pobierają rentę..

Aby od razu wyjaśnić – osoby ze stwierdzoną niezdolnością do pracy mają prawo podejmować zatrudnienie. Co więcej – względy zdrowotne i potrzeba uzyskania środków utrzymania często nie pozostawiają innego wyboru.

Jak jednak dotrzeć do wszystkich i pozbawić ich obaw – pomyślałam, że ten blog może być dodatkowym źródłem informacji, dodatkowym źródłem wiedzy. Jeśli okaże się przydatny – to dobrze:).

Nota prawna

1. W ramach niniejszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w celu ułatwienia korzystania z serwisu i w celach statystycznych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. W każdej chwili mogą Państwo dokonać zmiany warunków przechowywania cookies lub uzyskiwania do nich dostępu poprzez modyfikację ustawień w Państwa przeglądarce internetowej.

2. Wszystkie treści tu przeze mnie publikowane podlegają ochronie, zgodnie z przepisami o ochronie praw autorskich.

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie (w tym cytowanie) tekstów, publikowanych przeze mnie w tym blogu, pod warunkiem podania ich autora i źródła ich pochodzenia.

3. Treści publikowane w niniejszym blogu nie stanowią porady prawnej, ani opinii prawnej. Mają wyłącznie charakter ogólny, informacyjny i edukacyjny.

Mogą także zostać w każdym czasie zmienione, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa.

4. Zapoznawanie się z treściami tu zmieszczonymi nie tworzy pomiędzy Czytającym, a mną relacji klient-prawnik. W szczególności nie ponoszę odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, powstałą wskutek lub w związku z zastosowaniem lub niezastosowaniem się do treści publikowanych w niniejszym blogu.

Każdy przypadek jest indywidualny i wyjątkowy. Z tego względu każda decyzja i działanie lub powstrzymanie się od działania powinny być oparte na indywidualnej ocenie konkretnej sytuacji prawnej. Opieranie się na udostępnianych w internecie informacjach, które – co do zasady – wiążą się z podaniem danych uogólnionych i jedynie przykładowych, jest obarczone ryzykiem pominięcia opcji, która w konkretnej sytuacji byłaby akurat najlepsza.

O mnie

Zdjęcie wykonane w Hotelu Basztowy - Fundacja Ośrodek Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu

W 2007 roku, w wyniku wypadku komunikacyjnego, doznałam urazu rdzenia kręgowego na wysokości kręgów szyjnych.

Jednym ze skutków tego zdarzenia jest fakt, że poruszam się na wózku inwalidzkim. Innym, że nie pełnię już obowiązków prokuratora.

Jestem teraz radcą prawnym, wpisanym na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach i adwokatem, wpisanym na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie.  Na co dzień jednak nie posługuję się tytułem zawodowym adwokata, ponieważ nie wykonuję tego zawodu. Wykonuję zawód radcy prawnego i powadzę jednoosobową kancelarię radcy prawnego w Sandomierzu

Cały czas ćwiczę i staram się usprawnić. Mam szczęście. Trafiłam na świetnych fizjoterapeutów, którzy jeszcze nie stracili do mnie cierpliwości. Na razie jednak do wykonania bardzo wielu czynności dnia codziennego potrzebuję pomocy osób trzecich.

Jakie to ma znaczenie prawne?
Jestem określona – według ustawy o rehabilitacji – jako osoba z niepełnosprawnością w stopniu znacznym , albo inaczej – według ustawy o emeryturach i rentach: jako osoba całkowicie niezdolna do pracy.

Mój staż pracy pozwolił na otrzymywanie renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Renta taka nosi oficjalną nazwę: renta z tytułu niezdolności do pracy.

Wiem, że wiele osób znajdujących się w podobnej do mojej sytuacji zastanawia się, czy może podjąć zatrudnienie.

Czy pobierając rentę z tytułu niezdolności do pracy można pracować? 

Co zrobić w przypadku, gdy wysokość takiej renty nie jest wystarczająca na pokrycie zwiększonych niepełnosprawnością kosztów utrzymania, a ewentualni pracodawcy wskazują na wpis w orzeczeniu: „niezdolny do pracy”?

Co zrobić, gdy mamy szansę uzyskać dodatkowy dochód, a w podjęciu decyzji przeszkadza lęk – czy nie utracę prawa do renty? Głównego, dotąd jedynego – niewielkiego, lecz pewnego środka utrzymania?

Pomyślałam zatem, by na te i inne pytania w odpowiedzi słów kilka napisać w tym blogu ..