Archiwa miesięczne: Luty 2015

Nowe limity od 1 marca 2015

Od 1 marca 2015 roku mamy nowe granice przychodu, powodującego zmniejszenie lub zawieszenie wypłacanej renty:

70 % przeciętnej to 2759,90 zł. Przypomnę, że przekroczenie tej kwoty powoduje zmniejszenie wypłacanej renty z tytułu niezdolności do pracy o kwotę przekroczenia – maksymalnie o 561,70 zł przy całkowitej niezdolności do pracy – i zawieszenie wypłaty renty socjalnej.

130 % przeciętnej to 5125,50 zł (Taki przychód od 1 marca 2015 roku powoduje zawieszenie wypłaty renty).

O zasadach zawieszania renty i limitach przychodów możesz przeczytać tutaj.

Najniższa emerytura wyniesie 880,40 zł. Połowa tej kwoty oznacza granicę przychodu, który w pewnych przypadkach zwalnia z opłacania obowiązkowej składki zdrowotnej.

Wszystkie kwoty można przeczytać na stronie ZUS pod  tym adresem

http://zus.pl/default.asp?p=1&id=52

Zobacz też:

Komunikat Prezesa ZUS w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za II kwartał 2014 r. już ogłoszony

Renta z tytułu niezdolności do pracy, wypłacana przez ZUS z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Zawieszenie renty i limity dochodów

Czy na rencie można pracować

Nowe limity dochodów

Renta socjalna

Bezpłatna pomoc prawna

Piszę blog, w którym dzielę się moją wiedzą i spostrzeżeniami, udzielam się na pewnym portalu społecznościowym, z rzadka uczestniczę w ogólnopolskich akcjach udzielania bezpłatnych porad prawnych.

W tym tygodniu kończy się właśnie jedna z takich akcji, zatytułowana „Ogólnopolski Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw„. Więcej na jej temat można przeczytać TUTAJ.

Głośno też ostatnio w mediach o forsowanej przez Ustawodawcę tzw. bezpłatnej przedsądowej pomocy prawnej.

Ja osobiście mam co do tej inicjatywy mieszane uczucia. Z różnych względów.

Pierwszy zarzut, to okoliczność przedstawiania tzw. bezpłatnej pomocy przedsądowej jako niezwykłej nowości.

Nie jest to rzecz nowa. Porada bezpłatna dla pytającego o specjalistyczną pomoc prawną jest (a przynajmniej powinna być) od dosyć dawna dostępna w Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie.

Nowością jest to, że zapowiadana ustawa zawęzi krąg osób mogących z takiej bezpłatnej pomocy skorzystać.

W PCPR pomoc może uzyskać każdy, kto nie radzi sobie z zastaną sytuacją prawną i potrzebuje specjalistycznej porady w zakresie wskazanym ustawą o pomocy społecznej. Zapowiadana ustawa ma ograniczyć udzielanie pomocy wyłącznie do osób, które figurują na listach lokalnych ośrodków pomocy społecznej.

Nie jest to też usługa świadczona bezpłatnie – nie płaci za nią osoba, która porady potrzebuje, ale koszty realizacji tej usługi są przecież pokrywane m.in. z naszych podatków.

Mam także wrażenie, że dyskusje o cenach pomocy prawnej często pomijają całkowicie fakt, że niemal jedna czwarta ceny usługi, dokładnie 23 %, to koszt podatku VAT, który jesteśmy zobowiązani każdorazowo doliczyć i odprowadzić do Urzędu Skarbowego. Wystarczyłoby czasem obniżyć ten podatek, by koszty znacząco się obniżyły.

Ok, nowością jest uzupełnienie zakresu porad o sprawy karne. Moim zdaniem jednak wystarczyłoby rozszerzyć zakres pomocy prawnej dostępnej już teraz, w lokalnych centrach pomocy rodzinie, niż robić wielkie halo i mnożyć koszty.

Zobacz też: Prawa i obowiązki pokrzywdzonego 

Tydzień pomocy ofiarom przestępstw