Archiwa tagu: Rzecznik Praw Obywatelskich

Inny a wymiar sprawiedliwości, czyli m.in. niepełnosprawni w sądzie i okolicach

Plakat promujący konferencję otwierającą projekt pt. „Podnoszenie wrażliwości sędziów i prokuratorów w zakresie równego traktowania”

Plakat promujący konferencję otwierającą projekt pt. „Podnoszenie wrażliwości sędziów i prokuratorów w zakresie równego traktowania”

We środę, 28 października 2014 roku miałam przyjemność brać udział w konferencji pt. „Inny, a wymiar sprawiedliwości”.

Konferencja odbyła się w Warszawie, w salach Austriackiego Forum Kultury , przy ul. Próżnej. Jej celem była promocja projektu: „Podnoszenie wrażliwości sędziów i prokuratorów w zakresie równego traktowania”.

Projekt, realizowany przez Helsińską Fundację Praw Człowieka we współpracy m.in. z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, Prokuratorem Generalnym, Ministrem Sprawiedliwości i Stowarzyszeniem Sędziów Polskich „Iustitia” ma uwrażliwić sędziów i prokuratorów oraz kandydatów na sędziów i prokuratorów na kwestie związane z równym traktowaniem osób należących do grup narażonych na dyskryminację.

Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez m.in. przygotowanie „Przewodnika równościowego”, czyli tzw. publikacji eksperckiej na temat przeciwdziałania dyskryminacji w codziennej praktyce sądowniczej. Celem „Przewodnika równościowego” będzie dostarczenie sędziom i prokuratorom informacji na temat różnych wartości, kultur, stylów życia, doświadczeń życiowych ludzi należących do różnych grup narażonych na dyskryminację oraz wskazówek ich wykorzystania w pracy sędziego i prokuratora. Uff. To tyle formalnych informacji.

Cały przebieg konferencji był nagrywany, niektóre nagrania z minionych wydarzeń tego typu znajduję na YouTubie, mam więc nadzieję, że i tą konferencję każdy z nas będzie mógł kiedyś w domu obejrzeć – skoro o dostępności dla m.in. osób niepełnosprawnych w niej mówiono..

Jak na razie jednak nie mam nawet żadnych zdjęć, których udostępnienie obiecała mi HFHP pozostaje więc Wam uwierzyć mi na słowo.

Chyba najbardziej zapadła mi w pamięć prezentacja pani dr Moniki Zimy-Parjaszewskiej,  Wiceprezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Niezwykle emocjonalnie, a przy tym bardzo merytorycznie przedstawiła nagminne problemy osób  z niepełnosprawnością umysłową. O tym, jak są wykorzystywani i lekceważeni w życiu codziennym i jak są lekceważeni przez osoby, od których oczekiwałoby się najwyższych standardów postępowania – bo sprawujących wymiar sprawiedliwości.

Bardzo ciekawe wystąpienie miała też pani Katarzyna Słubik, członek zarządu Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, która z kolei prezentowała w tym zakresie tematycznym doświadczenia cudzoziemców, osób często nie znających zbyt dobrze języka, lub przebywających na terenie Polski, powiedzmy że „mniej formalnie”.

Moim zadaniem było przedstawienie doświadczeń osoby niepełnosprawnej w wykonywaniu zawodu prawnika. Jak będzie można to obejrzeć, to podeślę link.

Pozdrawiam serdecznie i życzę nam wszystkim Wspaniałego Święta Niepodległości.

Rynek pracy dla osób z niepełnosprawnościami Konferencja Rzecznika Praw Obywatelskich

W dniu 31 stycznia 2013 roku, w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich przy Al. Solidarności 77 w Warszawie odbędzie się debata pt.
Rynek pracy dla osób z niepełnosprawnościami”.
Debata, wymiennie nazywana konferencją, połączona będzie z prezentacją wydanej w ramach prac Komisji Ekspertów ds. Osób z Niepełnosprawnością przy RPO monografii pt. „Najważniejsze wyzwania po ratyfikacji przez Polskę Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych”. Link do tej monografii w wersji w formacie pdf znajduje się
TUTAJ
.
Program zapowiada się bardzo interesująco. Planowane są wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich – prof. Ireny Lipowicz, a także przedstawicieli m.in. Komisji Ekspertów ds. Osób z Niepełnosprawnością, Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych, Polskiego Związku Głuchych, Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, oraz Fundacji Instytut RozwojuRegionalnego.
Oto tytuły poszczególnych wystąpień:
– Osoba z niepełnosprawnością w polityce społecznej;
– Wpływ edukacji osób z niepełnosprawnościami na ich aktywizację zawodową na przykładzie osób głuchych;
– Dyskryminacja osób z niepełnosprawnościami w dostępie do zawodów i funkcji
– Zatrudnienie osób z niepełnosprawnością intelektualną jako szansa na ich niezależne życie;
– Perspektywy otwartego rynku pracy;
– Wpływ orzecznictwa i systemu rentowego na aktywność zawodową osób z niepełnosprawnościami;
– Dostępność rynku pracy – racjonalne usprawnienie, uniwersalne projektowanie, nowe technologie;
– Zatrudnienie wspomagane osób z niepełnosprawnością intelektualną.Cały program dostępny jest pod tym LINKIEM.
Konferencja ma być dostępna online na stronie internetowej Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.