Archiwa tagu: wybory samorządowe 2014

Wybory samorządowe 2014 – jutro upływa termin na zgłoszenia komitetów wyborczych, to ostatni dzwonek dla kandydatów niezależnych

O tym, że dziś są wybory uzupełniające do Sejmu i Senatu dowiedziałam się przypadkiem. Wczoraj, albo przedwczoraj.

O tym, ze jutro upływa termin na zgłoszenie komitetów wyborczych w wyborach samorządowych może ktoś dowie się dopiero w tej chwili, czytając ten wpis..

Może ktoś z czytających wpadnie na pomysł, by kandydować samemu?

Dlaczego tym piszę? Bo są wśród nas – niepełnosprawnych – osoby, które chcą coś zmienić w życiu. Które nie zgadzają się na to, co dzieje się w ich mieście, wiosce, gminie. Które widzą to, co jest źle zrobione i mają pomysł , jak to zmienić. Osoby, które być moze dotąd tylko narzekały, komentując otaczającą rzeczywistość..

Te wszystkie osoby mają teraz szansę wziąć sprawy w swoje ręce (jakkolwiek niesprawne by one nie były;p) i zacząć zmieniać świat. Mają szansę wystartować w wyborach samorządowych,  dać się poznać  swoim współmieszkańcom, zostać radnym rady miasta / gminy / dzielnicy i podjąć próbę wprowadzenia właściwych zmian w życie.

Myślisz, ze nie masz znajomości? Żadna z funkcjonujących partii politycznych i dowolnych frakcji lokalnych Ci nie odpowiada?

Tym lepiej! Wystartuj, jako kandydat niezależny!

Na początek (jeżeli chcesz startować do wyborów w gminie niebędącej miastem na prawach powiatu) wystarczy pięć osób, które Cię popierają i które założą komitet wyborczy wyborców. Potem (jeżeli chcesz startować do wyborów w gminie niebędącej miastem na prawach powiatu) dwadzieścia osób, które podpiszą listę popierającą Twoją kandydaturę. A potem już tylko (;D) trzeba przekonać do siebie i swoich pomysłów większość osób, które będą głosować w Twoim okręgu wyborczym.

W tym roku po raz pierwszy wybierać będziemy w okręgach jednomandatowych. To znaczy, ze tylko jedna osoba, spośród wszystkich kandydujących w danym okręgu wyborczym, może wygrać i zostać radnym.

Jeżeli jesteś członkiem jakiejś partii, która wystawia tych wyborach swoich kandydatów, albo myślisz o wstąpieniu do takiej partii, albo do już działającego komitetu wyborczego wyborców – możesz się nie przejmować jutrzejszym terminem. Na zgłaszanie list z kandydatami jest jeszcze trochę czasu.

Ale jeśli chcesz wystartować samodzielnie – tak tak, lista kandydatów może zawierać tylko jedno nazwisko:-) – to trzeba się spieszyć. Do jutra najpóźniej, do końca urzędowania właściwego komisarza wyborczego trzeba dostarczyć zbiór dokumentów ze zgłoszeniem komitetu wyborczego wyborców. Jeśli tego nie zrobisz, a mimo to nadal będziesz myśleć o kandydowaniu pozostanie Ci przystąpienie do już sformalizowanych grup. Warto jednak pamiętac, że moga mieć one uż komplet swoich kandydatów, albo mieć zupełnie inne niż Ty priorytety i spojrzenie na Twoją gminę..

Właściwość miejscową komisarzy wyborczych określa załącznik Nr 1 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej komisarzy wyborczych, właściwości rzeczowej w zakresie wykonywania czynności o charakterze ogólnowojewódzkim oraz trybu pracy komisarzy wyborczych (M. P. z 2014 r. poz. 185).

Tekst tej uchwały zamieszczony jest na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej www.pkw.gov.pl.

Pod tym LINKIEM znajdziecie program do łatwego przygotowania zestawu wymaganych dokumentów do zgłoszenia dowolnego komitetu wyborczego.

A tutaj dokładny opis wymagań i zasad tworzenia i zgłaszania poszczególnych komitetów wyborczych.

 

POWODZENIA!

Wybory samorządowe 2014 – głosowanie osoby niepełnosprawnej: korespondencyjne, przez pełnomocnika i z pomocą nakładki w języku Braille’a

Zbliżają się wybory do samorządu lokalnego. Będziemy wybierać radnych do rady miasta/gminy/powiatu itd. Wybory te odbędą się 16 listopada 2014.

To znaczy, tego dnia ma się odbyć głosowanie w wyznaczonych lokalach wyborczych. Osoby niepełnosprawne mogą jednak z różnych względów mieć utrudniony dostęp do lokalu wyborczego. Powody mogą być różne: schody i brak podjazdu, brak możliwości dotarcia z domu do lokalu wyborczego, a może po prostu zły stan zdrowia.

Te osoby, które wiedzą, że nie będą mogły dotrzeć do lokalu wyborczego mogą głosować albo: korespondencyjnie (dostaną wtedy do domu wszystkie listy z kandydatami i mogą zagłosować we własnym domu, a listonosz odbierze od nich kopertę i zaniesie w wyznaczone przepisami miejsce) albo przez pełnomocnika (wtedy osoba, którą wyznaczymy jako naszego pełnomocnika zamiast nas w dniu wyborów stawi się w lokalu wyborczym i zagłosuje w naszym imieniu).

Jeżeli chcemy skorzystać z którejś z tych możliwości, to znaczy: zagłosować korespondencyjnie – bez wychodzenia z domu, z użyciem nakładki w języku Braille’a (w zależności od treści naszego zgłoszenia dostaniemy ją razem z całym pakietem wyborczym do domu, bądź też w lokalu wyborczym – w takim wypadku nakładka będzie czekać na nas w lokalu), albo przez pełnomocnika, taką chęć musimy zgłosić do naszego urzędu gminy. Naszego, to znaczy właściwego ze względu na nasze miejsce zamieszkania.

Terminy oficjalne to:
– do 26 października 2014 zgłaszanie potrzeby głosowania korespondencyjnego lub z pomocą nakładki z językiem Braille’a (także korespondencyjnie)
– do 7 listopada 2014 – zgłaszanie wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa.

Ale UWAGA: zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego , jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy (a takim jest dzień 26 października, który w 2014 roku przypada w niedzielę), to za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy, następujący po nim dzień powszedni.
Zatem zgłoszenie potrzeby głosowania korespondencyjnego lub z pomocą nakładki z językiem Braille’a może skutecznie nastąpić do dnia 27 października 2014 r.

Takie zgłoszenie można przesłać także mailowo.

Oto przykład pisma, jakie można wysłać do urzędu gminy, właściwej ze względu na swoje miejsce zamieszkania:

„Ja………………………………………………………… (imię i nazwisko), syn/córka ………………………………….. (imię ojca), ur. ……………………… (data urodzenia). nr PESEL ……………………………………,

działając w oparciu o art. 53 lit. a par. 1 i 3, oraz art. 53 lit. b par. 1 pkt.1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks Wyborczy (Dz.U. 2011, Nr.21, poz. 112, ze zm.) oświadczam, że jestem wpisana/wpisany do rejestru wyborców w gminie ……………………………. (nazwa gminy), zgodnie z moim adresem zamieszkania i jako osoba z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym, zgłaszam zamiar głosowania korespondencyjnego w wyborach ………………………., mających się odbyć w dniu ………………………………………… roku.

Uprzejmie proszę, aby pakiet wyborczy, o którym mowa w art. 53 lit. e par. 1 Kodeksu wyborczego, został wysłany na mój adres zamieszkania: …………………………………………………………………………… .

Do zgłoszenia dołączam kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności.”

W ostatnich wyborach byłam w mojej gminie jedyną osobą, która głosowała korespondencyjnie.

Ilu nas będzie tym razem?