Archiwa tagu: wybory samorządowe

Wybory samorządowe 2014 – głosowanie osoby niepełnosprawnej: korespondencyjne, przez pełnomocnika i z pomocą nakładki w języku Braille’a

Zbliżają się wybory do samorządu lokalnego. Będziemy wybierać radnych do rady miasta/gminy/powiatu itd. Wybory te odbędą się 16 listopada 2014.

To znaczy, tego dnia ma się odbyć głosowanie w wyznaczonych lokalach wyborczych. Osoby niepełnosprawne mogą jednak z różnych względów mieć utrudniony dostęp do lokalu wyborczego. Powody mogą być różne: schody i brak podjazdu, brak możliwości dotarcia z domu do lokalu wyborczego, a może po prostu zły stan zdrowia.

Te osoby, które wiedzą, że nie będą mogły dotrzeć do lokalu wyborczego mogą głosować albo: korespondencyjnie (dostaną wtedy do domu wszystkie listy z kandydatami i mogą zagłosować we własnym domu, a listonosz odbierze od nich kopertę i zaniesie w wyznaczone przepisami miejsce) albo przez pełnomocnika (wtedy osoba, którą wyznaczymy jako naszego pełnomocnika zamiast nas w dniu wyborów stawi się w lokalu wyborczym i zagłosuje w naszym imieniu).

Jeżeli chcemy skorzystać z którejś z tych możliwości, to znaczy: zagłosować korespondencyjnie – bez wychodzenia z domu, z użyciem nakładki w języku Braille’a (w zależności od treści naszego zgłoszenia dostaniemy ją razem z całym pakietem wyborczym do domu, bądź też w lokalu wyborczym – w takim wypadku nakładka będzie czekać na nas w lokalu), albo przez pełnomocnika, taką chęć musimy zgłosić do naszego urzędu gminy. Naszego, to znaczy właściwego ze względu na nasze miejsce zamieszkania.

Terminy oficjalne to:
– do 26 października 2014 zgłaszanie potrzeby głosowania korespondencyjnego lub z pomocą nakładki z językiem Braille’a (także korespondencyjnie)
– do 7 listopada 2014 – zgłaszanie wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa.

Ale UWAGA: zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego , jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy (a takim jest dzień 26 października, który w 2014 roku przypada w niedzielę), to za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy, następujący po nim dzień powszedni.
Zatem zgłoszenie potrzeby głosowania korespondencyjnego lub z pomocą nakładki z językiem Braille’a może skutecznie nastąpić do dnia 27 października 2014 r.

Takie zgłoszenie można przesłać także mailowo.

Oto przykład pisma, jakie można wysłać do urzędu gminy, właściwej ze względu na swoje miejsce zamieszkania:

„Ja………………………………………………………… (imię i nazwisko), syn/córka ………………………………….. (imię ojca), ur. ……………………… (data urodzenia). nr PESEL ……………………………………,

działając w oparciu o art. 53 lit. a par. 1 i 3, oraz art. 53 lit. b par. 1 pkt.1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks Wyborczy (Dz.U. 2011, Nr.21, poz. 112, ze zm.) oświadczam, że jestem wpisana/wpisany do rejestru wyborców w gminie ……………………………. (nazwa gminy), zgodnie z moim adresem zamieszkania i jako osoba z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym, zgłaszam zamiar głosowania korespondencyjnego w wyborach ………………………., mających się odbyć w dniu ………………………………………… roku.

Uprzejmie proszę, aby pakiet wyborczy, o którym mowa w art. 53 lit. e par. 1 Kodeksu wyborczego, został wysłany na mój adres zamieszkania: …………………………………………………………………………… .

Do zgłoszenia dołączam kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności.”

W ostatnich wyborach byłam w mojej gminie jedyną osobą, która głosowała korespondencyjnie.

Ilu nas będzie tym razem?